Samen voor een veiliger en efficiënter verkeer
 
VDVision streeft naar een veiliger en efficiënter verkeer door opleidingen die
het gedrag van chauffeurs op lange termijn positief veranderen. Op deze
manier zorgen we voor een betere werkplek voor chauffeurs, minder schade
kosten voor bedrijven en een veiligere ervaring op de openbare weg.
 
Een veiliger verkeer door gedragsverandering
Veilig rijden zit bij professionele chauffeurs in de genen en toch gebeuren er dagelijks tal van ongevallen. Oorzaken zijn vaak te zoeken bij het gedrag van anderen. Maar is dat ook altijd het geval? Hadden we het ongeval niet kunnen vermijden door ons eigen gedrag aan te passen? Door bijvoorbeeld wat meer ruimte te laten? Gedragsverandering is voor VDVision de sleutel tot het verbeteren van de algemene verkeersveiligheid en het persoonlijk welzijn van de chauffeur.
Expertise, rijstijl en gezondheid zijn factoren die een belangrijke rol spelen in de manier waarop iemand zich gedraagt in het verkeer. Dat gedrag veranderen begint bij het creëren van bewustwording waarna door inzicht, kennis en intrinsieke motivatie de persoonlijke expertise van de chauffeur verhoogt. Via opleidingen maken we chauffeurs bewust van de valkuilen waarmee ze te maken krijgen en brengen we expertise bij die
ze kunnen toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden. Een professionele begeleiding nadien zorgt ervoor dat de opgedane kennis toegepast wordt met een duurzame gedragsverandering als resultaat.
Twintig jaar ervaring als transporteur en zeven jaar als opleider en coach hebben kennis en inzichten gebracht die de basis gevormd hebben tot het oprichten van VDVision.
Mijn ervaring leert dat in een snel evoluerende maatschappij, waar technologie een grote impact heeft op onze mobiliteit, bewustwording, kennis en motivatie de fundamenten zijn om gedragsverandering te stimuleren. Deze visie ondersteunt het beleid van VDVision en het aanbod van kwalitatieve en inspirerende opleidingen voor een veiliger en efficiënter verkeer.